Енергетичний менеджмент та енергоефективність

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма “ Енергетичний менеджмент та енергоеффективність”
Освітньо-кваліфікаційний рівень

 • – бакалавр (термін навчання 4 роки);
 • – магістр (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1рік 4 місяці; термін навчання за освітньо-науковою програмою 1рік 9 місяці)

image description


Форма навчання – денна

Базова підготовка енергоменеджера за освітньою програмою включає вивчення:

 • Енергетичний менеджмент малої енергетики;
 • Енергетичний менеджмент споживання енергії;
 • Енергетичне право.


image description

Сьогодні енергетика охоплює всі сфери науково-практичної діяльності людства. Рівень сучасних енергетичних систем вимагає висококваліфікованих кадрів з енергетичного менеджменту, які глибоко володіють не тільки навиками розробки, атестації та експлуатації таких систем, але й інформаційними технологіями створення нового бізнесу та управління інвестиційними програмами у сфері енергетики та інших сферах господарювання. Глобальною метою роботи цих фахівців є реінжиниринг бізнес-процесів, підняття корпоративних стандартів і нормативного регулювання підприємницької діяльності в галузі енергетики на новий рівень. Особливе значення ця проблема має для організацій і підприємств енергетичної сфери.


image description

Фахівці з енергетичного менеджменту набувають певні права та обов’язки щодо підвищення ефективності управління економікою, виробниками і споживачами електроенергії. У цих умовах роль енергоменеджера полягає в системному аналізі, менеджменті енергоспоживання, удосконаленні виробничих процесів, вимірюванні виробничих показників, контролі та оцінці ефективності енергозбереження, пошуці та аналізі інформації з енергоефективності, розробці перспективних планів розвитку енергопостачання споживачів і поточних планів профілактичних заходів. Для вирішення таких проблем потрібні фахівці з енергетичного менеджменту.

Студенти вивчають:

 • - Економічні аспекти застосування традиційних і нових альтернативних енергоустановок;
 • - Принципи сучасної організації та управління виробництвом в енергетичній сфері;
 • - Маркетингові дослідження в енергетиці та енергоаудиті;
 • - Ефективний розподіл енергоресурсів між споживачами та управлінням енергосистемами;
 • - Інформаційні та комп'ютерні технології в енергетиці;
 • - Енергозберігаючі технології та енергоефективність на виробничих підприємствах, в технологічних процесах і в побуті;
 • - Методи вимірювання та облік енергоспоживання в традиційній і альтернативній енергетиці.

image description

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу при Харківському університеті Повітряних Сил.
На кафедрі функціонує очна та заочна аспірантура.
Для студентів, які добре володіють англійською чи німецькою мовами, можливе стажування за кордоном.

image description

Здобувши освіту в університеті, Ви станете володарем сучасної та перспективної професії.
Фахівці з енергетичного менеджменту знаходять роботу в провідних енергетичних кампаніях, лідируючих підприємствах і корпораціях, технологічних і науково-дослідних центрах, передбачена аспірантура.
Попит на фахівців з енергоменеджменту відкриває блискучі професійні перспективи.

image description

Профільні місця розподілу випускників: ДКБ «Південне», ВО «Південний машинобудівний завод» м.Дніпропетровськ, ДП «Завод ім. Малишева», АТ «Хартрон», ВАТ «Турбоатом», ДП ХМЗ «ФЕД», ХДАПП (м.Харків)