Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії

Спеціальність 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
Освітня програма “Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії”
Освітньо-кваліфікаційний рівень

  • – бакалавр (термін навчання 4 роки);
  • – магістр (термін навчання за освітньо-професійною програмою 1рік 4 місяці; термін навчання за освітньо-науковою програмою 1рік 9 місяців)

Форма навчання - денна

Базова підготовка енергетика за освітньою програмою включає:

  • Вітроенергетичні установки;
  • Сонячні електро - та тепло - генеруючи установки;
  • Біо – термо – хімічні енергетичні установки.

image description

Україна закуповує за кордоном понад половину енергоносіїв (газ, нафта, вугілля). Разом з тим, на території України є нетрадиційні та відновлювані джерела енергії: енергія Сонця і вітру, геотермальна і гідравлічна енергія, біоенергія, метан вугільних шахт, воднева енергія і горючі сланці. Це реальна основа для вирішення енергетичної проблеми України. Саме тому Україна гостро потребує фахівців з нетрадиційних джерел енергії.

Студенти вивчають:

  • вітроенергоустановки;
  • сонячні енергоустановки;
  • теплові і газотурбінні енергоустановки;
  • експлуатацію нетрадиційних джерел енергії
  • комп'ютерне проектування систем генерування, перетворення і акумулювання енергії.

image description

Ці екологічно чисті види і перетворювачі енергії в найближчому майбутньому стануть одним з головних джерел задоволення енергетичних потреб людства.

image description

Студенти на практиці беруть участь в створенні та експлуатації енергоустановок, що використовують поновлювані джерела енергії: вітрові турбіни, вітроагрегати, теплові та сонячні установки. Вони опановують методи математичного та фізичного моделювання, теорію і розрахунок інформаційно-керуючих систем і комплексів, їх оптимізацію з використання комп'ютерних технологій, проводять випробування енергоустановок, їх обслуговування.
У розпорядженні студентів на кафедрі є мультимедійні класи, методичні кабінети, оснащені сучасними комп'ютерами, навчальні лабораторії з необхідним технічним та програмним забезпеченням.

image description

Студентам надається можливість пройти військову підготовку за програмою офіцерів запасу при Харківському університеті Повітряних Сил.
На кафедрі функціонує очна та заочна аспірантура.
Для студентів, які добре володіють англійською чи німецькою мовами, можливе стажування за кордоном.
Здобувши освіту в університеті, Ви станете володарем сучасних знань в області проектування і експлуатації перетворювачів енергії нетрадиційних джерел, енергоустановок і систем електропостачання.

image description

Бакалаври, спеціалісти та магістри енергетики працюють в КБ, науково-дослідних інститутах, викладачами в коледжах, інститутах та університетах, вступають до аспірантури ХАІ. Понад 20 організацій Києва, Харкова та інших міст, АР Криму надсилають заявки та чекають на фахівців ХАІ з нетрадиційної енергетики.

image description

Профільні місця розподілу випускників: ДКБ «Південне», ВО «Південний машинобудівний завод» м.Дніпропетровськ, ДП «Завод ім. Малишева», АТ «Хартрон», ВАТ «Турбоатом», ДП ХМЗ «ФЕД», ХДАПП (м.Харків)