Ведення електронного журналу відвідувань занять

Ведення електронного журналу відвідувань занять здійснюється в електронній системі "Pilot".